Fogadd el azt, ki verseket ír Néked, A vallomása, felülmúlhat Téged. Fogadd el azt, aki sírni tud érted, Azt, aki mindig örülni tud Neked.

2012. november 12., hétfő

Egybeforrva - Euterpéhez


 Mondd, leszel-e a múzsám,
 rezdülés estéim átsejlő blúzán,
 hajnalban pisla lámpafény,
 mielőtt a Hold lábra kél, 

 kacér szellő a vállamon, 
gödröcske durcás államon, 
fülcimpán csókok ujjbegye,
 bűnömre az Úr kegye,

 vagy inkább imám szólama,
 kórusból (ki)csengő szózata,
 koldus költőnek falat kenyér, 
ellenségének nyitott tenyér? 

Ó, legyél a csend! A végtelen. 
Helikon csúcsán védtelen
 alvó tudatom kútfeje, 
ha bőrömön átfut a bús zene. 

 Legyél a szóm, ami átitat 
embert, világot, s lám áhítat 
cseppen ajkamról eléd. 
A remény, hogy Isten malmából erény 

 szitál fejünkre port, kevés,
 hát sok kishitű költő téged kér: 
Húzd öledbe ez árva főt, 
vezesd kezét, ezt várja ő. 
 Ne hagyd magára, légy támasza,
 magányos cédrusnak ágyasa.
 - Fuvoládról, ha dallam száll, 
emelj magadhoz,olvadj rám! 

 2011.07.04. Zsefy Zsanett

Károly Nyárády:Hajnali Tangó
Ha próbáltad valaha hajnalban
 Tangóba fojtani testedet, akarva-akaratlan 
Akkor tudod, milyen az, mikor a szerelmed 
csúcsra lépik, s életre pattan te veled! 

 Derekad feszes, s büszke a fejed
 tartása és lépésed is délceg 
Nődet tartod feszesen, ki lépésed 
Követi hűen, a parketten most veled!

 Egybeolvadva fordul, pörög neked
 Rózsaszállal ajkai közt incselkedik veled 
Elkapod, megfordul, és itt van előtted
 Izmos teste rándul, tudod, ő most tied! 

 Dalra kelve sírdogál harmonika
 Benned van és ég fél Argentína
 Persze akkor, ha lenne hely, s elférne még!
 Tüzes nőd mellett, aki a parketten úgy ég! 

 Vén zongorista mosolyog, s ujjai futamra szaladnak
 Lábaid lendületet vesznek, s hatalmast lódulnak 
Hűséges nőd veled rándul, s forró teste tapad, izgat
 Lakkcipője koppan, tűsarka kattan, s padlót koptat 
Fordul utánad, ahogyan a dal ritmusa pörög-ugrat 

Szemed lehunyod, s érzed, kifordulva teszi 
Miközben rád bízza magát, s testét elereszti 
Tudja, kiben bízhat, te vagy ringben férfi 
Tartod mint kincset, míg a ritmust tartja 
Húzza hűen zenekar, s ő szemét behunyva
 Karjaidban akar lenni, nem figyel ő másra!
 Szédítő tangót lejt veled szíved választottja!

Wass Albert:A világ szép és jó
A világ szép és jó. Csillagok, virágok, fák, kék egek és esős éjszakák, a mosoly embertársunk arcán, a gondolat, mi örömöt és boldogságot fogan -mindez így együtt a világ. Mikor az útját járjátok, emlékezzetek rá: nincs semmi egyéb körülöttetek, mint Isten, meg amit belőle visszatükröztök. Ha olykor-olykor úgy érzitek,hogy sötét árnyak vesznek körül,jusson eszetekbe, hogy csak a magatok árnyékát látjátok, és a sötétség abban nem egyéb,mint a fény hiánya. Munkálkodjatok ezeken a magatokban rejlő sötét foltokon, és akkor megszabadultok a gonoszság, a betegség, a szomorúság árnyától, és minden egyébtől, ami megrémíthet. Legyen menedéktek a szeretet, és jobb lesz a világ, amelyben éltek.

Tudod arra gondoltam...
Tudod arra gondoltam, az élet színház, de csak az egyik fele az, a másik a valóság, hogy az ember játssza, vagy éli, maga választja ki… a színház az könnyű és bohókás, a siker, a taps érte jár, de az elültetett mag nem kell ki soha, s ha lemegy a függöny, az űr ott marad… igaz, nincs komoly következmény, új nap, új darab, de aki színészként, darabok szereplőjeként csinálja az életét, az valójában nem él… az igazi élet nagy odafigyelést kíván, ott az örömök, a fájdalmak valódiak, ott minden a mélyről, a lélekből jön, és minden oda megy, a fájdalom, az öröm is addig hatol... gondolja meg jól, mielőtt valaki vele szóba áll, mert vele lehet ajándék minden lépés, de ha az ember mégse hallgat rá, az maga a pokol… lehet része minden a játéknak, s lehet mélyről jövő, örök érvényű, valódi: semmivé lesz, ami a darabban történik, de ami a lélekből érkezik, a lélek munkája az valódi alkotás, a kívülálló, ha a színész jó, a kettőt összetévesztheti könnyen, de a becsapott mégis az igazán, aki becsapja önmagát, nem vesz részt a valódi életben, ami végzetes veszélyeivel együtt nem játék, de ha az ember követi utasításait a léleknek: valódi ajándék.

2012. május 24., csütörtök

Rád emlékezem...
Fájdalmas arcú, tettető madonnám,
Kiről epedve annyiszor daloltam
S akitől csókot sohasem raboltam,
A te emléked elszállott ma hozzám.
Füstös kávéház asztalánál ültem,
Valami fojtó mámor szállt agyamra,
Dehogy hallgattam víg muzsikahangra,
Ott ültem némán, csendben, elmerülten...
Amíg rikoltva, vígan szólt a nóta,
Sűrű, nehéz köd fogta át a lelkem,
Szívemre lelni nem tudok 
azóta...
De mikor vád lett a cigány vonója
S vádolva, sírva zokogott a nóta:
Rád emlékeztem s a szívemre leltem...


Ady Endre


Mint jó szót a mostohák
Bambán, mosolyogva ébredek,
 mint aki kábult
 Szédülök, elszálló percekért élek.
 Tenyered vonalai nevetnek, -
 kergetik egymást szemeden az árnyak.
 Tested a takaróm, s fehérlik.
 Lassan kinyílnak bennem a mélyrezárt vágyak.
 Bőröd pórusain át lélegeznek a fák.
 Combjaid szorítását kívánja testem,
 mint jó szót a mostohák.


Szomorúfűz

Még mindig


 Már többé nem találkozunk; 
még vissza-visszatérek hozzád gondolatban
 - bár mások előtt rólad nem beszélek: 
ott élsz minden kimondott szavamban.
 Bennem élsz mert feloldódtál 
dacos testem idegszövetében, 
és minden percben újra perbe foglak 
és minden percben visszahódít énem. 
Próbáltalak már másban felfedezni - 
van úgy hogy néha csal a szem - 
nem élhetsz másban, 
sehol senki 
nem tud 
meghamisítani nekem.
 Kereslek mégis minden nőben, 
kutatlak térben és időben
 reménytelenül 

Lackner László

Kicsiből éled...

Kicsiből éled... 
Lelkem asztalát,
 Isten előtt terítem meg, 
hogy minden morzsáját 
magával vigye 
zarándokútjára a Fény,
 s ha holnap is a szeretet
 örököse lehetek,
 mentsváram lészen 
„a kicsi is éppen elég," 
mert befoltozza a lét 
kopott lényegét. . 

/Forró Hajnalka/


2012. április 13., péntek

Utánad
...hogy van-e élet utánad?
Nincs.
Oda minden levegőm.
Sodródok kábultan,
konok lábak elé omlok
remegőn.
Elsírtam minden utolsó
könnyem,
felfaltam összes szeretőm.
Lelkedbe kapaszkodva,
de nem remélek.
Nélküled holtan élek.

Serfőző Attila

Nem a szívemet takarja majd szelíd mosolya
félek: fogom-e még hallani
egyre halkuló sóhajod
mert tizenkét napja
már csak a telefon susog helyetted
az is csak akkor ha én hívlak fel
te egyszer sem kerestél…
félek: fogom-e még látni egykor ragyogó arcod
vagy költözöm valami titokzatos égi tájra
hol nem találnak rám a nappalok éjjelek
félek: átölelhetlek-e
még szorongás bűntudat nélkül
megtanulod-e
hogyan kell megbocsátani szeretni
félek: gyűlölnöd könnyebb leszoknod róla
nehezebb és visszavonhatatlanabb
mint bármely élvezetről italról
kávéról cigarettáról drogról…
félek: a bárányok közé farkas somfordált
a búza közé konkoly gyom bogáncs
félek: „a köldökig érő pipacs-tengerben gázolva”
már meg sem próbálok átjutni szerelmedért
mit régebben naponta megtettem volna
mert kiszáradni látszik
medre durva kövek olcsó kavicsok
horzsolnák véresre mezítelen talpaim
félek: kereszten fogom végezni fejjel lefelé
mint Péter apostol önként fogom kérni józanul
tisztán félelem nélkül nyakamban Mária a medálon
nem a szívemet takarja majd szelíd mosolya
hanem nyugodt égtiszta megbékélt szent homlokom.

Ketykó István